Nissan - Ömrünü Tamamlamış Araçlar

Ömrünü Tamamlamış Araçlar Yönetmeliği

Hakkında Yönetmeliği yayınlanmış ve bu yönetmelik 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak, ekonomik operatörlerin ve geçici depolama alanlarının tabi olacakları standartları ve yükümlülükleri belirlemektir. Yönetmeliğin kapsamı ise binek otomobil, hafif ticari araç, üç tekerlekli araçlar ve bu kategorilerdeki ömrünü tamamlamış araçlar ile bunlara ait aksam, parça ve malzemelerdir. Ancak motosiklet ve motorlu bisikletler bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

 

Bu yönetmelikde araç sahibinin yükümlülükleri ise, ömrünü tamamlamış aracını ÖTA teslim yerleri, geçici depolama alanları ya da işleme tesislerine teslim etmek ve araca ait onaylı araç kayıttan düşme ve bertaraf formunu almaktır. Bu form aracın, çevreye uyumlu olarak bertaraf edildiğini ve aracın trafik kaydının silinmiş olduğunun belgesidir.

 

Aşağıdaki linkde bulunan ÖTA Teslim Yerlerinde Nissan marka araçlar için “Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu’’ temin edilerek bu noktalara araçlar teslim edilebilir.